Prodhimi i perimeve në vendin tonë po njeh rritje gjithnjë e më shumë në vitet e fundit.

Referuar të dhënave të INSTAT, rezulton se gjatë vitit 2016 prodhimi i perimeve në vendin tonë shënoi një rritje prej 9.6 % krahasuar me vitin paraardhës, ku prodhimi total i perimeve arriti në 1.129.101 ton.

Krahasuar me 3 vitet paraardhëse vihet re një tendencë rritëse e prodhimit të perimeve në vendin tonë.

Në vitin 2014, 924.000 ton janë prodhuar në vendin tonë ndërkohë që në 2016 kjo vlerë ka kapur vlerën e 1.129.100 ton.

Niveli më i lartë i prodhimit të perimeve është në qarkun e Fierit ku prodhohen 373.406 ton perime.

Ne vend të dytë është renditur Tirana me 121.661 ton perime, e ndjekur nga Berati me 120.105 ton.

Në grupin e perimeve peshën më të madhe e zënë perimet e njoma me 65,5 %, të pasuara nga bostanoret me 24,5 % dhe perimet e thata me 10,0 %./SCAN