Kushtet e papërshtatshme higjenike-sanitare, mungesa e dokumentacionit si vula dhe certifikatat veterinare kërkojnë vëmendje të shtuar dhe më shumë vigjilencë për cilësinë e mishit në tryezat tona.

Nga disa kontrolle të fundit të AKU në qarqet Lezhë dhe Elbasan janë verifikuar shumë subjekte me shkelje dhe janë bllokuar 122,5 kg mish dhe janë ndërmarrë masa administrative ndaj tregtuesve.

Njoftimi i plotë i AKU:

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në kuadër të përpjekjeve për të vënë kontroll në tregjet e mbarë vendit ka nisur inspektimin në disa prej tyre, atë të e qarkut të Lezhës dhe Elbasanit. Aku konstatoi se shumë prej subjekteve nuk kishin vulë, certifikatë veterinare si dhe ishin të pa regjistruar në QKB.

Trupa inspektuese e DRAKU-Lezhë konstatoi pesë subjekte me shkelje të kërkesave ligjore. Kjo pasi këto subjekte ushtronin aktivitetin e tregtimit të mishit në një ambient të pa miratuar, pa kushte higjeno-sanitare si dhe në mungesë të dokumentacionit përkatës, si vula dhe certifikata veterinare. Ndaj tyre u mor masa e bllokimit të produktit “mish derri” në sasinë 122,5 kg për mungesë gjurmueshmërie, dhe më pas  u asgjësua në  Landfilldin e Shkodrës. Për sa më sipër,  ndaj tyre u mor masa administrative me gjobë 100 000 lekë për secilin. Pas veprimeve nga ana e DRAKU,Lezhë për  të njëjtat subjekte u vu në veprim edhe Hetimi Tatimor si komponent i Task Forcës, i cili procedoi me bllokimin dhe mbylljen totale me shirit të këtyre subjekteve për mungesë regjistrimi, pra ishin subjekte të pa regjistruara në QKB.Ndërsa në qarkun e Elbasanit, Shërbimi Veterinar ka kryer kontrolle në disa prej tregjevesi: Gramsh, Peqin , Prrenjas dhe Qukës . Ndër to SHV, Elbasanka  vënë 12 masa administrative për subjektet që nuk plotësonin kushtet për tregtimin e kafshëve të gjalla pasi ishin të palicensuar.

AKU në bashkëpunim me Policinë e shtetit do të vijojnë tëkryejnë kontrolle edhe në tregjet e tjera të Shqipërisë në kuadër të disiplinimit të therjeve dhe të tregtimit të produkteve shtazore në funksion të sigurisë ushqimore. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit sqaron të gjithë konsumatorëve, sidomos gjatë sezonit të temperaturave të larta, por edhe ne çdo periudhë tjetër të vitit që të denoncojmë pranë AKU-së raste të shkeljeve të sigurisë ushqimore që dinë apo dyshojnë, si dhe të refuzojnë të blejnë në shitës ambulant, të cilët tregtojnë produkte të pa sigurt, të pa licencuara, pa NIPT dhe pa kupton tatimor. Siç bën me dije AKU, kuponi tatimor është element shumë i rëndësishëm për gjurmueshmërinë e produktit nga pikëpamja e sigurisë së tij.