Hasi është një nga bashkitë e largëta malore në Verilindje të Shqipërisë ku, për shkak të largësisë, fermerët përballen me vështirësi për tregtimin e prodhimeve bujqësore, që janë bazë e jetesës në këtë zonë me nivel të lartë të varfërisë. Në përpjekje për të siguruar tregun, fermerët e Hasit organizuan panairin e parë me prodhimet e tyre tradicionale, mbështetur nga programi SNVP "Bashkojmë vlerat e natyrës me njerëzit".

Marrë nga "Zëri i Amerikës"

https://goo.gl/3uKnqT