Politika e privatësisë e website-it tonë, shije.al, nënkupton garantimin e plotë të privatësisë së të dhënave personale të çdo përdorusi të faqes. Çdo informacion personal, që ju do të ofroni nëpërmjet kësaj faqe, do të mbahet dhe përdoret vetëm nga ne, në përputhje me këtë politikë.

Ju lutemi lexoni me kujdes Politikën tonë të Privatësisë dhe nëse i gjeni të drejta, vetëm duke vizituar këtë faqe apo duke përdorur shërbimet që vihen në dispozicion nëpërmjet saj, ju keni pranuar termat e kësaj Politike Privatësie.

 

Ne mund të mbledhim një sërë informacionesh nga përdoruesit e faqes, të cilat po jua shpjegojmë më poshtë:

 

 1. Adresë email-i

 

Në ndryshim nga një vizitor i thjeshtë, përdoruesit e faqes, ata të cilët dëshirojnë të përfitojnë shërbime të caktuara nga faqja jonë, do t’ju duhet të regjistrohen duke dhënë një adresë email-i si p.sh. në rastet kur dëshironi të:

 

 1. informoheni të parët me të rejat e fundit.
 2. përfitoni receta gatimi të personalizuara.
 3. keni akses të plotë në artikuj të veçantë.
 4. merrni informacione të dobishme në lidhje me produkte apo shërbime në fushën e ushqimit.

 

 1. Adresë email-i, emër, mbiemër, adresë, nr. kontakti, foto etj. (disa janë opsionale)

 

Këto të dhëna mund t’ju kërkohen kur, përveçse rasteve të mësipërme, ju dëshironi të:

 

 1. postoni një recetë, në mënyrë që ta ndani eksperiencën tuaj të gatimit me mijra përdorues të tjerë të faqes.
 2. jepni një koment në lidhje me një artikull apo recetë të publikuar në faqen tonë.
 3. bëni një pyetje të caktuar që është e vlefshme edhe për përdoruesit e tjerë e që do të marrë përgjigje profesionale nga ana e stafit tonë.
 4. abonoheni në Revistën Shije apo të përfitoni aplikacionet që ajo ofron.
 5. krijoni një Blog personal që ka lidhje me fushën e ushqimit dhe pijeve, apo gjithë industrisë ushqimore, në tërësi.
 6. blini produkte apo shërbime të ndryshme që ofrohen nga faqja jonë.

 

Të gjitha këto informacione do të ngelen konfidenciale dhe ju keni të drejtë që të na kërkoni shpjegime në rast se ato do të përdoren nga një palë e tretë dhe pa lejen tuaj.

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem na kontaktoni në: info@shije.al

Faleminderit!